Tuinonderhoud
tuinontwerp, -aanleg, -onderhoud, boomverzorging, bomen rooien,  stronken frezen.
Bart van Dijk   Saliehof 49   5044 AS Tilburg   Tel. 013 - 467 27 87
Iedere tuin, groot of klein, heeft onderhoud nodig. Van Dijk “DE HOVENIER” is ook hier de
aangewezen partner. We hebben onderhoudscontracten in vele varianten. Aan u de
keuze.

U wilt het volledige tuinonderhoud aan ons uitbesteden? Dat kan, we komen graag
eenmaal per vier weken bij u langs. Of kiest u ervoor om het zware werk aan ons uit te
besteden en het lichte tuinwerk zelf te blijven doen? Ook dat is een mogelijkheid. U kunt
uw tuin zelfs laten verzorgen met één intensieve onderhoudsbeurt per jaar. U kunt uw
planten en bomen dan professioneel laten snoeien.

Renovatie van Tuinen
Hierbij kan het gaan om tuinen die door de loop der jaren langzaam is volgegroeid. Waarbij
een aantal planten zijn verdwenen of zijn overgroeid. Het in orde maken van deze tuinen
kan in één keer gedaan worden, maar ook in meerdere stappen. Hierdoor is het vaak wat
overzichtelijker en kunnen er tussentijds makkelijk wat aanpassingen gedaan worden.

Het kan natuurlijk ook om één deel van de tuin gaan. Vaak is dan door één of twee keer
het deel weer in ere hersteld.

Van Dijk De Hovenier