Het verzorgen van bomen is meer dan zomaar een tak afzagen. Bart van Dijk heeft de
afgelopen jaren verschillende cursussen boomverzorging met goed gevolg afgesloten.

Wie goed naar bomen kijkt, kan veel problemen voorkomen. Te zware takken, verkeerd
gegroeide takken, elkaar kruisende takken of vergroeide takken. Ze verzwakken een boom
onnodig.

Geroutineerde boomverzorgers sporen zelfs verborgen gebreken en ziektes op.
Paddestoelen bijvoorbeeld zijn een duidelijke aanwijzing. Door deze te bestuderen en te
analyseren weet Bart, of de boom bij een storm kan afbreken of dat de boom alleen
plaatselijk beschadigd is. Want een zieke boom hoeft echt niet altijd dood te gaan.
Klik op de afbeelding om de gevolgen te zien.
De boom is uitgescheurd, nu is het
alleen nog afwachten wanneer hij
afbreekt. Doordat het spinthout
niet lijdt onder deze scheur valt er
aan de boom in eerste instantie
niks aan te zien.

Klik op de afbeelding!
Robinia met een wavelzwam
Deze paddestoel is aan getroffen op
een Robinia, het is een zwavelzwam.
Deze tast het spinthout niet aan, de
boom zal gewoon verder groeien 
maar veroorzaakt rot in het kernhout
van de stam en wordt gevoelig voor
windworp en kan dus bij storm
gewoon afbreken.
Onder aan de stam zit een
reuzenzwam bij een beuk. Deze
veroorzaakt een rottingsproces in
de wortels waardoor de boom
gevoelig wordt voor windworp.
De aantasting hoeft niet op alle
wortels van toepassing te zijn en
daar door valt er aan de boom niks
te zien. In sommige gevallen
verdwijnt de zwam naar enige
jaren zonder veel schadelijke
gevolgen voor de boom. Nader
onderzoek is wel noodzakelijk.
Boomverzorging
tuinontwerp, -aanleg, -onderhoud, boomverzorging, bomen rooien,  stronken frezen.
Bart van Dijk   Saliehof 49   5044 AS Tilburg   Tel. 013 - 467 27 87
Beuk met reuzenzwam

Van Dijk De Hovenier